Főoldal Információk Adatvédelmi nyilatkozat

RCProf

.
 

Új termékeink

INTERFLON EM30+ Degreaser
INTERFLON EM30+ Degreaser
Interflon HD2 500 ml aerosol
Interflon HD2 500 ml aerosol
Dugók 2,1 és 2,5cc motorokhoz 3db
Dugók 2,1 és 2,5cc motorokhoz 3db
EFRA 2651 Rezó
EFRA 2651 Rezó
EFRA 2660 Rezó
EFRA 2660 Rezó
Hosszú könyök
Hosszú könyök
Közepes könyök
Közepes könyök
Rövid könyök
Rövid könyök
1/10 Onroad INS box
1/10 Onroad INS box
1/10 Onroad légszűrő+olaj 3db
1/10 Onroad légszűrő+olaj 3db

Adatvédelmi nyilatkozat

Nyomtatás

A www.rcprof.hu weboldal (a továbbiakban: "weboldal") szolgáltatásainak igénybevétele előtt az adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: "érintett") köteles az alábbi adatkezelési irányelveket elfogadni.

Adatkezelésre jogosult személy neve és címe: Covadonga Kft., 2800 Tatabánya, Teleki L. u. 11.

 

 

Az adatkezelés köre és célja

 

A weboldalon üzemelő webáruház termékei a weboldal látogatói számára regisztráció nélkül is elérhetőek, továbbá az egyes termékek kosárba történő helyezése regisztráció nélkül is lehetséges. Az adatkezelő a nem regisztrált érintettek tekintetében látogatási statisztikák készítése céljából az érintett személy által weboldalon belül meglátogatott oldalak internetes címét, a látogatások időpontját, az érintett internetszolgáltatójának nevét, operációs rendszerének, böngészőjének típusát, képernyőjének felbontását, a látogató földrajzi elhelyezkedését személyazonosításra alkalmatlan módon eltárolhatja.

 

Előbbi adatok a weboldalon regisztrált személyek tekintetében is rögzítésre kerülhetnek, azonban a regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő semmilyen esetben sem kapcsolja össze az előbbi adatkezeléssel összefüggésben megszerzett személyazonosításra alkalmatlan, ezért önállóan személyes adatnak nem minősülő látogatási adatokkal. E követelményt az adatkezelő akként teljesíti, hogy előbbi adatkezelések összekapcsolhatóságát technikailag nem teszi lehetővé.

 

A weboldalon történő regisztráció célja a weboldalt üzemeltető kereskedővel, mint adatkezelővel történő ismételt szerződéskötések lehetőségének megteremtése. E célból az adatkezelő az érintett személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási címét, fizetési és szállítási preferenciáit jogosult kezelni. Az érintett egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen adatok közül a szállítási név, cím és a megrendelő telefonszáma a weboldalon megrendelt termékek kézbesítése céljából - a termékek sikeres megrendelését követően - a kézbesítési szolgáltatást végző Lotte Kft., a GLS Hungary Kft. szerződött partnere, valamint a GLS Hungary Kft. részére továbbításra kerüljön.

 

A weboldal lehetőséget biztosít arra is, hogy az érintett regisztráció nélkül a weboldal hírlevél-szolgáltatására nevének és e-mail címének megadásával feliratkozzon. Ilyen esetben az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az adatkezelő kereskedelmi ajánlatairól, kedvezményeiről, illetve egyéb promócióiról. Az adatkezelő az ekként megadott adatokról a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésének előírása alapján külön nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás kizárólag az érintett nevét és e-mail címét tartalmazza.

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat kizárólag az itt megjelölt célokból és körben kezeli

és az a jelen adatkezelési nyilatkozatban meg nem jelölt harmadik személyek számára semmilyen

esetben nem továbbítja, ide nem értve a nyomozószervek részére történő, törvényi felhatalmazáson

alapuló kötelező adatszolgáltatás esetét.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1)-(9) bekezdéseinek törvényi felhatalmazásán, továbbá az előbbi törvényi felhatalmazás által le nem fedett körben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azonban az érintett adatszolgáltatása mindkét esetben önkéntes.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelő az érintett személyes regisztrációja során rögzített személyes adatait - az újabb kényelmes szerződéskötési lehetőség megteremtése céljából - mindaddig jogosult kezelni, ameddig az érintett személy regisztrációjának törlésével, a hírlevél küldési szolgáltatás lemondásával, vagy más módon az adatkezelőtől nem kéri személyes adatainak törlését. Az érintett ilyen irányú kérése esetén az adatkezelő az érintett adatait haladéktalanul és véglegesen törli. A 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott célból kezelt adatokat az adatkezelő az adatkezelési cél eléréséig - így különösen a már megkötött szerződés jogszerű teljesítésének megvalósulásáig - nem köteles törölni. A Lotte Kft. és a GLS Hungary Kft. a részére továbbított adatokat kizárólag a megrendelt termékek kézbesítése céljából, a fuvarozási szerződés teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

 

 

Az érintett jogai

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adati kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve - jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével - törlését.

Az érintett az adatkezelés ellen tiltakozhat, ha (i) a személyes adat kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést törvény rendelte el, (ii) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, (iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az érintett egyéb esetben is jogosult bírósághoz fordulni, ha az adatkezelő az érintett jogait megsérti.

 

 

Adatvédelmi nyilvántartás

 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelő az érintettek személyes adatait ügyfélkapcsolati célokból kezeli, és az érintett a fuvarozási szolgáltatást végző Lotte Kft.-vel is szerződéses viszonyba kerül, az 1992. évi XXII. törvény 30. § a) pontjának felhatalmazása alapján a weboldalon folytatott adatkezelés nem került bejelentésre az adatvédelmi nyilvántartásba.

Budapest, 2010. február 24.

 

Gyártók


Keresés

Események

Január 2018 Február 2018 Március 2018
Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

AllVideos Reloaded

Hírlevél

Név:
E-mail: