Főoldal Információk Általános szerződési feltételek

RCProf

.
 

Új termékeink

INTERFLON EM30+ Degreaser
INTERFLON EM30+ Degreaser
Interflon HD2 500 ml aerosol
Interflon HD2 500 ml aerosol
Dugók 2,1 és 2,5cc motorokhoz 3db
Dugók 2,1 és 2,5cc motorokhoz 3db
EFRA 2651 Rezó
EFRA 2651 Rezó
EFRA 2660 Rezó
EFRA 2660 Rezó
Hosszú könyök
Hosszú könyök
Közepes könyök
Közepes könyök
Rövid könyök
Rövid könyök
1/10 Onroad INS box
1/10 Onroad INS box
1/10 Onroad légszűrő+olaj 3db
1/10 Onroad légszűrő+olaj 3db

Általános szerződési feltételek

Nyomtatás

A kereskedő és a www.rcprof.hu oldalon üzemelő webáruház látogatói (továbbiakban: "látogató"), továbbá a kereskedővel a webáruház útján, illetve egyéb formában szerződést kötő látogató (továbbiakban: "megrendelő") jogviszonyára az alábbi feltételek az irányadóak.

A kereskedő adatai

A kereskedő neve: Covadonga Kft.

A kereskedő székhelye és postai címe: 2800 Tatabánya, Teleki L. u. 11

Bejegyző bíróság neve, bejegyzés száma: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, 11-09-007073

A kereskedő adószáma: 10279478-2-11

A kereskedő telefonszáma: +36-30-6750389

A kereskedő e-mail címe: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A kereskedő tevékenységére elsősorban a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.

A szerződéskötés tárgya

A látogató a kereskedő által üzemeltetett www.rcprof.hu webáruházban szereplő termékekre vonatkozóan - a szerződéskötés alábbi szabályainak figyelembevételével - adásvételi szerződést köthet, mely termékeket a kereskedő távollévők között történő szerződéskötést követően, csomagküldő szolgáltató útján juttatja el a megrendelő által megjelölt szállítási címre vagy azokat a látogató előre egyeztetett módon, a kereskedő székhelyén személyesen is átveheti.

A szerződéskötés menete

A webáruházban történő vásárláshoz a látogatóknak regisztrálniuk kell magukat a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok megadásával. A látogatók regisztráció hiányában is böngészhetik a webáruházban szereplő termékeket és azokat a webáruház kosarába is helyezhetik, azonban a megrendelés leadása a regisztráció nélkül nem lehetséges. A termékeket az egyes termékismertető oldalakon szereplő "Kosárba" elnevezésű gombbal lehet a kosárba helyezni, illetve ugyanitt lehet a megrendelendő termékek mennyiségét is meghatározni. Amennyiben a regisztráció és a megvásárolni kívánt termékek kiválasztása befejeződött, a látogató a kosár oldalán ellenőrizheti a megrendelendő termékek típusát, árát és mennyiségét, lehetősége van továbbá az egyes termékek mennyiségének módosítására és egyes termékeknek a kosárból történő eltávolítására. Amennyiben az ellenőrzés megtörtént, a pénztár gomb megnyomásával a látogató a megrendelés leadására szolgáló oldalra kerül, mely oldalon a látogató szükség esetén pontosíthatja a regisztráció során megadott számlázási, szállítási és fizetési adatokat. Ezt követően a megrendelés ellenőrzése gomb lenyomásával a megrendelni kívánt termékek, a megrendelő adatai, a megadott számlázási, szállítási és fizetési adatok ellenőrzés céljából még egyszer megjelennek. Amennyiben a látogató az adatokat helyesbíteni szeretné, akkor a javítás gomb megnyomásával az előző oldalra visszaléphet, illetve amennyiben az adatok megfelelőek, a látogató a megrendelését leadhatja.

A látogatók tudomásul veszik, hogy a weboldalon szereplő termékek elérhetősége készletfüggő lehet, ezért a honlapon szereplő termékek feltüntetése - ide nem értve az online is fizethető termékeket - polgári jogi értelemben csak ajánlattételre történő felhívásnak minősül és nem tekinthetőek a Ptk. 6:64.§-a szerinti ajánlattételnek. A látogatónak a webáruházban leadott megrendelése polgári jogi értelemben ajánlattételnek minősül, így abban az esetben, ha a kereskedő a látogató ajánlattételét termék rendelkezésre állásának visszaigazolásával 48 órán belül elfogadja, a felek között ráutaló magatartással szerződés jön létre. A kereskedő a webáruházban leadott megrendelésről a regisztráció során megadott e-mail címre a lehető legrövidebb időn belül visszaigazolást küld a megrendelés beérkezéséről, azonban ezen visszaigazolás - a termék rendelkezésre állásának megerősítése hiányában - a felek között még nem hoz létre szerződést. A felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a kereskedőnek a termék rendelkezésre állását is tartalmazó visszaigazolása a megrendelő számára technikailag elérhetővé válik.

Amennyiben a webáruházban szereplő termék tekintetében a kereskedő az online fizetést is lehetővé tette, abban az esetben a megrendelés elküldésével és a termék sikeres online fizetésével a felek között a sikeres fizetést követően azonnal szerződés jön létre. Ilyen esetben a kereskedő szintén visszaigazolást küld a megrendelés beérkezéséről, mely visszaigazolás ebben az esetben a megrendelés beérkezésén túl a szerződés létrejöttét is megerősíti.

A szerződés létrejöttének továbbá mindkét esetben feltétele a jelen általános szerződési feltételek ráutaló magatartással történő elfogadása, melynek hiányában a webáruházon keresztül a megrendelés leadása nem lehetséges.

A létrejött szerződés ráutaló magatartással megkötött szerződésnek minősül, mely szerződés teljesítéséről a kereskedő számlát állít ki és azt a megrendelt termékkel együtt megküldi a látogató részére. A kereskedő a szerződés ráutaló magatartással történő létrejöttére való tekintettel az így megkötött szerződést írásos formában nem iktatja, csak elektronikus formában tartja nyilván.

A szerződéskötés egyéb feltételei

A kereskedő tájékoztatja a látogatót, hogy a szerződéskötés tárgyának lényeges jellemzőit az egyes termékek képeinek, leírásának, technikai jellemzőinek feltüntetésével a webáruház oldalain folyamatosan elérhetővé teszi. A webáruházban feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák. A webáruházban feltüntetett árak 320 Ft / euró árfolyamig érvényesek, ennél magasabb euró árfolyam esetén a kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés létrejöttét megelőzően a közzétett áraknál magasabb árat határozzon meg, illetve ennél magasabb euró árfolyam esetén a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bek. b) pontja értelmében a fogyasztót indoklás nélküli elállási jog nem áll fenn. A szállítás költségei a vásárlói tájékoztató menüpontra történő kattintással, illetve a megrendelés leadása során ismerhetőek meg. E menüpont tartalmazza továbbá a fizetés, a szállítás és a teljesítés egyéb feltételeinek bemutatását is. A látogató a weboldalon történő vásárlással, mint ráutaló magatartással elismeri, hogy megrendelés leadását megelőzően a szállítási és fizetési feltételek menüpontban foglalt tájékoztatásokat elolvasta és azok tartalmát megértette.

Amennyiben a látogató a kereskedőt telefonon vagy e-mailben ajánlatételre kéri fel és válaszában a kereskedő a látogató részére ajánlatot tesz, abban az esetben - ellenkező kikötés hiányában – a kereskedő ajánlati kötöttsége az ajánlat megtételétől számított 48 órán át áll fenn.

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket – több tételből vagy darabból álló termék esetén az utolsó darabot vagy tételt – átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Covadonga Kft. (2800 Tatabánya, Teleki L. u. 11.) vagy Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Ebből a célból felhasználhatja az ezen a linken elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét – a weboldal Információk menüpontjának Szállítási és fizetési feltételek alpontja alatt meghatározott, a visszaküldendő termék súlyától függő fuvarozási költséget – Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Abban az esetben, amennyiben a webáruházban eladott termékekre a termék gyártója jótállást vállal, e körülményt a termék leírásában minden esetben feltüntetjük. Jótállás vállalása esetén a jótállás érvényesítésének módját és feltételeit a termékhez csatolt leírás minden esetben tartalmazza.

A kereskedő tájékoztatja a fogyasztót, hogy a szerződéskötés nyelve a magyar.


A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Covadonga Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Covadonga Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikknek minősülő termék értékesítése esetén a Covadonga Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Amennyiben a Covadonga Kft. olyan terméket ad el az Ön részére, amely a fenti Korm. rendelet előírása értelmében tartós fogyasztási cikknek minősül, a Covadonga Kft. minden esetben mellékeli a termékhez a jótállási jegyet.

A fogyasztó a jótállási igényét a jótállási jegy alapján, a termék átvételétől számított egy évig jogosult érvényesíteni. A jótállási jegy megküldésének elmaradása a fogyasztó jótállási jogát nem érinti, amennyiben a termék egyébként a jogszabály előírása alapján jótállás alá esik.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett szervízszolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Amennyiben a fogyasztó a termék kicserélése iránti igényét a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül érvényesíti, a kereskedő nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A teljesítés feltételei, panaszkezelés

A megrendelt termék szállítási és fizetés feltételeit (így különösen a termékek átvételének módját, a szállítás határidejét és költségét, a termékek vételárának kiegyenlítésének a kereskedő által elfogadott módjait) a weboldal Információk menüpontjának Szállítási és fizetési feltételek alpontja tartalmazza.

A fogyasztó a megrendelt termékkel vagy a kereskedő tevékenységével kapcsolatos panaszait az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre történő email küldésével, a kerekedő székhelyére küldött postai levélben (Covadonga Kft.; 2800 Tatabánya, Teleki L. u. 11.) vagy a kereskedő székhelyén személyesen, a +36-30-6750389 számon előre egyeztetett időpontban jogosult bejelenteni. E-mail és levél útján történő bejelentés esetén kérjük, hogy minden esetben hivatkozzanak a megrendelés azonosító számára.

A kereskedő székhelyén személyesen előterjesztett panaszt a kereskedő azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege azt megengedi. Amennyiben a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztó részére átadja.

A kereskedő az e-mailen vagy levélben beérkezett panaszt, illetve a székhelyen jegyzőkönyvben rögzített panaszt a kézbesítés, illetve a rögzítés napjától számított 30 napon belül kivizsgálja és érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik arról, hogy a válasz a fogyasztóhoz eljusson. Ha a panaszt a kereskedő elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a kereskedő köteles öt évig megőrizni.

További jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a kereskedő és a fogyasztó közötti vita a kereskedővel folytatott tárgyalások alapján nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére.

Amennyiben fogyasztói jogai megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az eljárást kezdeményezhet a kereskedő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A kereskedő székhelye szerint illetékes Békéltető Testület adatai a következők:

Neve: Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Székhelyének postai címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

A fentiek mellett a fogyasztó jogvita esetén jogosult igényét bírósági úton is érvényesíteni. A jelen szerződésből eredő jogviták tekintetében a felek - hatáskörtől függően - kikötik a Tatabányai Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Egyéb rendelkezések

A Covadonga Kft. által a www.rcprof.hu címen üzemeltetett webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az fogyasztó részéről az Internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A jelen szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadóak, ide értve különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

Tatabánya, 2015. december 14.

 

 

Gyártók


Keresés

Események

Január 2018 Február 2018 Március 2018
Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

AllVideos Reloaded

Hírlevél

Név:
E-mail: